Bài Viết Gần Đây

Công ty sản xuất SIM ghép cho biết loại SIM “thần thánh” biến iPhone Lock thành bản quốc tế sắp bị khóa

Tuần lỡ qua, cọng cùng sử dụng iPhone Lock (iPhone khóa mệnh) hỉ dậy sóng trước sự xuất hiện hạng đơn loại SIM tháp “thần thánh” mới, biến dã man iPhone Lock vách quốc tế mà chẳng cần jailbreak hay bấu ảnh bất kỳ tham mạng nè. Qua thử nghiệm …

Read More »